News

Monday, December 14

ՈԱԱԿ համաժողովի նպատակը լավագույն փորձի վերհանումն է

Monday, December 28

ՈԱԱԿ համաժողովը մատուցվող մասնագիտական կրթությանարդյունավետությունը գնահատելու առիթ է

Monday, January 11

ՈԱԱԿ-ի ֆորումին կներկայացվի 14 բուհերի լավագույն փորձը

Tuesday, January 19

A forum on “Tertiary education QA: is teaching and learning effective” will be held