Լուրեր

Երկուշաբթի, դեկտեմբերի 14

ՈԱԱԿ համաժողովի նպատակը լավագույն փորձի վերհանումն է

Երկուշաբթի, դեկտեմբերի 28

ՈԱԱԿ համաժողովը մատուցվող մասնագիտական կրթությանարդյունավետությունը գնահատելու առիթ է

Երկուշաբթի, հունվարի 11

ՈԱԱԿ-ի ֆորումին կներկայացվի 14 բուհերի լավագույն փորձը

Երեքշաբթի, հունվարի 19

Տեղի կունենա «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովում. որքանով է ուսուցումն արդյունավետ» թեմայով համաժողովը

Հինգշաբթի, հունվարի 21

Որքանով է ուսուցումն արդյունավետ. քննարկում են հայաստանյան և միջազգային մասնագետները

Ուրբաթ, հունվարի 22

Կարևորվեց միջազգային մակարդակով փորձի փոխանակման հնարավորությունը