Երևան
22/01/16

ՈԱԱԿ Ֆորում

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովում. որքանով է ուսուցումն արդյունավետ

Օրակարգ

12:05

Սեկցիոն նիստեր

«Հայաստանի ապագա գինեգործների անհրաժեշտ հմտությունները, որակները և փորձառությունը»

Վարդան Ուռուտյան, Զարուհի Մուրադյան, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան ,

Վայրը`ՀԱՀ 307E լսարան

«Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում  գիտելիքների գնահատման նոր համակարգի ներդրման արդյունքների մասին»

Լարիսա Ավետիսյան , Արամ Հայրապետյան Երևանի պետական բժշկական համալսարան

Վայրը`ՀԱՀ 133W լսարան

«Բարձրագույն կրթության միջազգայնացումը. մարտահրավերներն ու հեռանկարները»

Իրմա Գրձելիձե, Ակակի Ծերեթելիի անվան  պետական համալսարան (Վրաստան)

Վայրը`ՀԱՀ 106 E լսարան

15:20

Սեկցիոն նիստ

«Սիմուլյացիոն կրթական տեխնոլոգիաների ներդնումն Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում»

Արամ Բայկով , Երևանի պետական բժշկական համալսարան

Վայրը`ՀԱՀ 133W լսարան

«Որակի ապահովման նպատակը. մտորումներ կրթության նպատակների և միջոցների վերաբերյալ Հայաստանի բարձրագույն կրթության համատեքստում»

Դարեն Գարսայդ, Բաթ Սփա համալսարան (Մեծ Բրիտանիա)

Վայրը`ՀԱՀ 307 E  լսարան

«Նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները որպես մասնագիտական կրթության արդյունավետության բարձրացման միջոց »

Ռուբեն Աղգաշյան, Գևորգ Մարգարով,  Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

Վայրը`ՀԱՀ 106E լսարան

16:40

Սեկցիոն նիստ

«Իրավագիտություն  առարկայի դասավանդման և ուսումնառության որոշ հարցերի շուրջ»

Գեղեցիկ Գրիգորյան, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

Վայրը`ՀԱՀ 307E լսարան

«Հեռակառավարման լաբորատորիաների կիրառման փորձը և հեռանկարները ՀԱՊՀ-ում»

Մարինկա Բաղդասարյան ,Էդուարդ Հակոբյան, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

Վայրը`ՀԱՀ 133W լսարան

«Թարգմանության դասընթացի ադապտացումը»

Նինո Արոշիձե, Բաթումիի Շոթա Ռուսթավելու անվան պետական համալսարան (Վրաստան)

Վայրը`ՀԱՀ 106E լսարան

11:30

Սեկցիոն նիստ

«Ներդաշնակեցումը որպես բարձրագույն կրթության համակարգում որակի ապահովման հիմնական սկզբունքներից մեկը»

Գուլի Շերվաշիձե, Բաթումիի Շոթա Ռուսթավելու անվան պետական համալսարան (Վրաստան)

Վայրը`ՀԱՀ 133 W լսարան

«Միջանձնային հմտությունների դասավանդման արդյունավետ մեթոդներ բարձրագույն կրթության ոլորտում աշխատող ղեկավարների համար»

Նանա Մազմիշվիլի, Լելա Թավդգիրիձե, Բաթումիի Շոթա Ռուսթավելու անվան պետական համալսարան (Վրաստան)

Վայրը`ՀԱՀ 106 E լսարան

«Ներկառուցվող համակարգերի դերն ինժեներական որակյալ կադրերի պատրաստման գործում»

Ամալյա Մխիթարյան, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

Վայրը`ՀԱՀ 307 E լսարան

12:15

Սեկցիոն նիստ

«Ուղղահայաց և հորիզոնական համապատասխանեցումը հանուն որակյալ կրթության»

Քրիստինե Սողիկյան, Երևանի պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան

Վայրը`ՀԱՀ 106 E լսարան

«Դասակարգումը որպես ուսանողների համեմատական կրթական առաջադիմության չափման միջոց (օր.` Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան)»

Լարիսա Ավետիսյան,Հայ-ռուսական սլավոնական համալսարան

Վայրը`ՀԱՀ 133 W լսարան

«Տեխնիկական համալսարաններում մաթեմատիկայի դասավանդման առանձնահատկություննեը»

Իշխան Հովհաննիսյան, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

Վայրը`ՀԱՀ 307 E լսարան

14.35

Սեկցիոն նիստ

«Խթանել ինքնուրույն կամ համատեղ գնահատման միջոցով անկախ ուսումնառության զարգացումը`Վրաստանում բարձրորակ կրթություն ապահովելու նպատակով (օր.`Սևծովյան միջազգային համալսարան)»

Իրմա Մերսիլիդձե, Սևծովյան միջազգային համալսարան (Վրաստան)

Վայրը`ՀԱՀ 106 E լսարան

«Նրանք պետք է ընդունեն և բարեփոխումներ իրականացնեն կրթական ծրագրում»

Արևիկ Սրագսյան, «Մեծահասակների կրթություն և ուսումնառություն ողջ կյանքի ընթացքում» ՀԿ

Վայրը`ՀԱՀ 133 W լսարան

«Բարձրագույն կրթության որակի կառավարման տարրերը. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի փորձը»

Սուրեն Կոսեմյան, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Վայրը`ՀԱՀ 307 E լսարան

Զեկուցողներ

Հայկ Դերձյան

ի.գ.թ պրոֆեսոր

Սուրեն Կոսեմյան

դոցենտ

Ռոլանդ Գրիգորյան

բ.գ.թ պրոֆեսոր

Լարիսա Ավետիսյան

մասնագետ

Դարեն Գարսայդ

ավագ դասախոս

Իրմա Մերսիլիդձե

պրոֆեսոր

Նանա Մազմիշվիլի

ասիստենտ

Իրմա Գրձելիձե

դոցենտ

Գուլի Շերվաշիձե

պրոֆեսոր

Նինո Արոշիձե

դոցենտ

Գևորգ Մարգարով

ՀԱՊՀ բաժնի ղեկավար

Իշխան Հովհաննիսյան

փոխդեկան

Արամ Բայկով

բաժնի պետ

Գեղեցիկ Գրիգորյան

դոցենտ

Էդուարդ Հակոբյան

ամբիոնի վարիչ

Աննա Երզինկյան

դեկան

Ամալյա Մխիթարյան

ՀԱՊՀ դոցենտ, տ.գ.թ

Լարիսա Ավետիսյան

կենտրոնի ղեկավար

Զարուհի Մուրադյան

ասիստենտ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու

Արևիկ Սրագսյան

ՀԿ նախագահ

Քրիստինե Սողիկյան

ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ.,


Մեր Մասին

«Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամը (ՈԱԱԿ) ՏԵՄՊՈՒՍ-ի ՄԱՀԱԹՄԱ դրամաշնորհային ծրագրի աջակցությամբ կազմակերպում է «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովում. որքանով է ուսուցումն արդյունավետ» խորագրով գիտագործնական երկօրյա համաժողով, որը տեղի կունենա 2016 թ-ի հունվարի 21-22-ը:

Կարևորելով դասավանդման և ուսումնառության հետազոտությունը, քաղաքականությունն ու պրակտիկան` համաժողովն իր պլենար (լիակազմ) և սեկցիոն (խմբական) նիստերով կդառնա փորձի փոխանակման լավագույն հարթակ և կքննարկի մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ներկայիս զարգացումներն ու ձեռքբերումները Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս: Հայաստանում մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային համակարգի ստեղծմանն ուղղված ակտիվ զարգացումներին հաջորդեցին ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացների առաջին փուլը  (2009թ.) և ծրագրային հավատարմագրման փորձարկումները (2015թ.), որոնք զարգացման ավելի բարձր մակարդակ արձանագրեցին Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների որակի ներքին ապահովման համակարգում: Արժեքավոր է Եվրոպայի խորհրդի, մասնավորապես Տեմպուս դրամաշնորհային ծրագրերի ներդրումը համակարգի զարգացման, ինչպես նաև հայկական և եվրոպական համալսարանների միջև մշակույթի փոխանակման գործում, քանի որ այն ուղղորդվում է արտաքին և ներքին որակի ապահովման համակարգերի վերաբերյալ փորձի աստիճանաբար կուտակմամբ: Այդ ներդրման շոշափելի ձեռքբերումներից է որակի մշակույթի ձևավորումը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում: Հայաստանի որակի ապահովման ներկայիս համակարգը կարևորում է ուսումնական հաստատություններում ուսանողակենտրոն գաղափարի զարգացումն ու խորացումը` Եվրոպական Որակի ապահովման չափորոշիչներին և ուղենիշներին համապատասխան: 2015 թ-ին ստեղծվել է իդեալական հնարավորություն` գնահատելու հայաստանյան որակի ապահովման քաղաքականության կարգավիճակը և դրա ազդեցությունը բոլոր շահակիցների վրա:

Համաժողովի ընթացքում մի շարք տեսանկյուններից կուսումնասիրվեն որակի ապահովման պոտենցիալ և ներկայիս զարգացումները հայաստանյան բարձրագույն կրթական համակարգում և հնարավորություն կընձեռնվի բացահայտելու եվրոպական մակարդակի ուսումնառության քաղաքանության ներդրման ուղիները հայաստանյան բուհերում:

 

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ

ՈԱԱԿ-ի ամենամյա համաժողովը քննարկումների, մասնագիտական զարգացման և փորձի փոխանակման հարթակ է մասնագիտական  կրթության որակի ապահովման շահակիցների համար: Համաժողովը հատկապես կհետաքրքրի ՄՈՒՀ-երի ռեկտորներին, պռոռեկտորներին, դեկաններին, կրթական ծրագրերի ղեկավարներին, դասախոսներին, որակի ապահովման պատասխանատուներին, ուսանողներին, հետազոտողներին, որակի ապահովման գործակալությունների աշխատակիցներին և բոլոր նրանց, ովքեր աշխատում են մասնագիտական  ուսումնական հաստատություններում և որակի ապահովման բնագավառում:

Համաժողովի աշխատանքային լեզուններն են հայերենն ու անգլերենը:

 

Լուրեր

Ուրբաթ, հունվարի 22

Կարևորվեց միջազգային մակարդակով փորձի փոխանակման հնարավորությունը

Հինգշաբթի, հունվարի 21

Որքանով է ուսուցումն արդյունավետ. քննարկում են հայաստանյան և միջազգային մասնագետները